Naše škola je zapojena do těchto projektů:

 Les ve škole:                            http://lesveskole.terezanet.cz/

 

 Recyklohraní:                                 http://www.recyklohrani.cz/               

 

 M.R.K.E.V.:                                        http://www.pavucina-sev.cz/?idm=3

 
 Celé Česko čte dětem:             http://www.celeceskoctedetem.cz/
 
 Čtení pomáhá:                          http://www.ctenipomaha.cz/

 

 Rodiče vítáni:                                    http://www.rodicevitani.cz/

 

 Noc s Andersenem:                         http://nocsandersenem.cz/

 
 Zdravé zuby:                             http://www.zdravezuby.cz/

 

 EU peníze školám:                    
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eupenize-zakladnim-skolam
 

ETICKÁ VÝCHOVA:  Rozvojový program Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách  a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013. Začátek projektu 9.8.2013, konec projektu 31.12.2013. Název našeho projeku ETICKÁ ŠKOLA. Projekt umožní pedagogům naší školy zúčastnit se vzdělávacích akcí DVPP zaměřených na začlenění etické výchovy průřezově do vyučovacích předmětů všech ročníků dle vzdělávacího oboru Etická výchova v RVP ZV. Principy etické výchovy se postupně stanou součástí veškerého výchovného působení školy, jelikož dojde k implementaci etické výchovy do školního vzdělávacího programu.   

 

PŘÍRODA VŠEMI SMYSLY ANEB MINIARBORETUM PRO VŠECHNY

 
 
 
 
 

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola

Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823
zs.hostejn@seznam.cz