ODKAZY NA INTERNETU K PODPOŘE VZDĚLÁVÁNÍ

 

ČESKÝ JAZYK

 
 
 

http://www.mojecestina.cz/

http://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk/

http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/cestina.html

http://www.pierot.biz/diktaty.php

http://www.ocestine.cz/testy/

http://pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/

http://diktaty.ewa.cz/diktold/index.php

http://www.kaminet.cz/ces.php

http://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/

http://cviceni.testy.sweb.cz/CJ.htm

 

MATEMATIKA

 
Matematika prof. Hejného:   www.matika.in/cs/
 
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
    

http://matematika.hrou.cz/

http://skolakov.webnode.cz/matematika/

http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/matematika.html

http://www.smartygames.com/igre/math/mulMath.html

http://www.jigsawdoku.com/

 

ANGLIČTINA

http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/anglictina_3.html

http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/anglictina_4.html

http://www.chmelkova.cz/web_skolicka/anglictina_5.html

http://testy.mzs-vb.cz/tests.php?okruh=17

http://www.aktivnistudium.cz/cervena-karkulka/

 

PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA

http://www.rysava.websnadno.cz/Prvouka.html

http://skolakov.webnode.cz/prvouka/

http://zoo.wendys.cz/

http://www.naturfoto.cz/

http://www.mezistromy.cz/

http://www.vcelky.cz/

http://www.houbareni.cz/houby.php

http://www.kvetena.cz/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

http://www.ekodomov.cz/fileadmin/3_Ekovychova/Odpady_utoci/odpady_utoci.swf

http://www.rodice.tonda-obal.cz/

http://www.toulcuvdvur.cz/stezkazp/index.html

http://lesveskole.terezanet.cz/

http://www.skodahrou.cz/

 

VLASTIVĚDA

http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230001/video/#pageContent

http://skolakov.webnode.cz/vlastiveda-4-trida/doba-kamenna/

http://smajlikovatrida.webnode.cz/procvicuj-si-vl/

http://eucitel.zskaminky.cz/view.php?cisloclanku=2008010001

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169539755-72-jmen-ceske-historie/208572232200006/

http://cr.ic.cz/index.php?clanek=uvod

http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda-zemepis-5roc.html

http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/kviz_dejepis_ucivo.htm

 

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola

Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823
zs.hostejn@seznam.cz