Rozloučení s páťáky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet do Brna

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Cyklovýlet 5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Škola nanečisto

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vlastivědná soutěž pro 5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikroregion v Hrabové

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Akce Ukliďme svět

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Beseda v knihovně v Zábřehu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Plavecký výcvik

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Velikonoční výstava

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Maňáskové divadlo ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pasování prvňáčků na čtenáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Družina v místní knihovně

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vynášení Moreny

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Masopust

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní kolo recitační soutěže

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Divadlo ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápis do 1. ročníku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

První vysvědčení prvňáčků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Předškoláci v první třídě

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoce v naší škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Adventní koncert

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Advent v naší škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikuláš na návsi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikulášská nadílka ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Otevření školní ekozahrady

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Literární a výtvarná soutěž v knihovně v Zábřehu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ocenění ETICKÁ ŠKOLA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Budování školní zahrady

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dramaterapie v DDM Zábřeh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zelená škola Olomouckého kraje

1 | 2 >>

Strom pro mír

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dopravní hřiště

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Učebny

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zahájení školního roku a vítání prvňáčků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

V roce 2016 jsme od MŠMT získali dotaci 15 000 Kč z rozvojového programu 
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016.
Z dotace bylo hrazeno školení učitelky MŠ s názvem 
PODPORA PŘIROZENÉHO ROZVOJE ŘEČI DĚTÍ – PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ
PREVENCE v rozsahu 60 hodin,
dále byla pořízena dětská literatura, encyklopedie, leporela a deskové hry
podporující rozvoj řečových dovedností dětí MŠ. 

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Hoštejn Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823

Kontakty na zaměstnance a na externí odborníky najdete v oddílu Informace.
zs.hostejn@seznam.cz. ms.hostejn@seznam.cz