Rozloučení s páťáky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Lesní pedagogika

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den Mikroregionu Zábřežsko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Besídka ke Dni matek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vlastivědný výlet do Prahy - 4. a 5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Soutěž Zlatý list

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Knihovna Zábřeh - pasování na čtenáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tonda Obal na cestách

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Masopust

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápis do 1. třídy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoce ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoční besídka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vítání občánků

1 | 2 | 3 >>

Spaní ve škole - téma "Roh hojnosti"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projekt "Les ve škole" pro 1. - 3. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Řemesla v družině - kováři

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zdravé zuby - beseda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vlastivědné muzeum Olomouc

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Galerie Tunklův dvorec - vernisáž výstavy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

První den ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola

Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823
zs.hostejn@seznam.cz