Rozloučení s páťáky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pracovní činnosti

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Beseda s MP Zábřeh 1. - 3. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Putovní kufřík s knihami pro děti

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

První vysvědčení prvňáčků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projekt Škola v pohybu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Schůzka EKOTÝMU

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoce ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ochutnávka ovoce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Divadlo ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Adventní koncert

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikuláš ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Adventní dílna

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Družina

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Advent

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Logická olympiáda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Slavnost předávání slabikářů prvňáčkům

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

2. a 3. ročník v knihovně v Zábřehu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Družina na houbách

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Beseda s MP Zábřeh 4. a 5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sběr papíru

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

13. listopad Světový den laskavosti

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ukázka výlovu rybníka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

4. a 5. ročník v knihovně v Zábřehu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kroužek angličtiny pro prvňáčky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den stromů

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

3D kino ve škole

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vesmírná show

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oslava lesa na Floře Olomouc

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Družina v psím útulku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dopravní hřiště v Mohelnici

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projektový den "Úraz není náhoda"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zahájení školního roku 2019/2020

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola

Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823
zs.hostejn@seznam.cz