Rozloučení s páťáky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Škola nanečisto

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Beseda Aby pes nekousl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ukázka výcviku dravců

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet do Modré u Velehradu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pasování prvňáčků na čtenáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Praha - 4. a 5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den Země v Zábřehu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ms Valerie ve výuce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mr Ramsey ve výuce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výpravy přírodovědného kroužku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čtenářský klub

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dopravní hřiště

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jarní výstava

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Matematický klokan

1 | 2 >>

S družinou venku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přírodovědný kroužek - sopky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Úraz není náhoda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápis budoucích prvňáčků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ukliďme svět

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Plavecký výcvik

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vynášení Moreny

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Družina u salaše

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čtenářský klub

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

S družinou venku - zimní výprava

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pracovní činnosti - masky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Keramický kroužek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Recitační soutěž

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Recyklohraní

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Družina na sněhu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Divadlo ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tělocvik na sněhu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tonda Obal na cestách

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ovoce do škol - ochutnávka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projekt Stoleté kořeny

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoce ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Adventní koncert v kostele

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Adventní dílna

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikulášská nadílka ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pracovní činnosti - mandaly z listů

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den stromů

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Drakiáda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Družina v místní knihovně

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ukázka výlovu rybníka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Knihovna Zábřeh 4. a 5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Knihovna Zábřeh 1. - 3. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vítání občánků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hoštejnská oslava 100 let republiky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projektový den "100 let naší republiky"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Psí útulek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sběr papíru

1 | 2 >>

Dopravní hřiště v Mohelnici

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Lesní pedagogika 1. - 3. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oslavy lesa na Floře v Olomouci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pravidla chování

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zahájení školního roku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola

Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823
zs.hostejn@seznam.cz