Rozloučení s páťáky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní olympiáda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vystoupení na Dni mikroregionu Zábřežsko

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Cyklovýlet na Bozéňov

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oranžový přechod Nadace ČEZ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Škola nanečisto

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet do Prahy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Plavecký výcvik

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Besídka ke Dni matek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Atletický čtyřboj v Šumperku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tonda Obal na cestách

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Noc s Andersenem

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pasování prvňáčků na čtenáře v místní knihovně

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zahájení velikonoční výstavy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Beseda s Městskou policií Zábřeh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Máme další puzzle!

1 | 2 >>

Projekt pro 1. a 2. ročník "Veselé zoubky"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápis do 1. ročníku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Masopust

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Recitační soutěž

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tělocvik na sněhu - 3. - 5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tělocvik na sněhu - 1. a 2. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoční nadílka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoční besídka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Adventní koncert

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ve školní družině

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikuláš na návsi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikuláš ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Slabikáře pro prvňáčky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vítání občánků Hoštejna

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Logická olympiáda

1 | 2 | 3 >>

Zábavná matematika

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Bleší trh - projekt Ruku na to

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Divadlo ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výukový program UČIT SE UČIT pro 3. - 5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Otevření relaxačního koutku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zahájení školního roku 2015/2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola

Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823
zs.hostejn@seznam.cz