Rozloučení s páťáky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Škola nanečisto

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet do Losin

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Exkurze v Praze - 4. a 5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Besídka ke Dni matek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vystoupení bubeníka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Divadlo Olomouc

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pasování prvňáčků na čtenáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Noc s Andersenem

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výstava výtvarných prací dětí v Zábřehu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Masopust

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápis do 1. ročníku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výukový program Recyklace hrou

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoční nadílka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoční besídka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Adventní koncert

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vlastivědné muzeum Olomouc - 4. a 5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výukový program na rozvoj finanční gramotnosti

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Slavnostní předávání slabikářů

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projektové vyučování ke Dni stromů

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Knihovna Zábřeh - beseda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projekt Les ve škole - 3.-5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zahájení školního roku a vítání prvňáčků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola

Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823
zs.hostejn@seznam.cz