Rozloučení s páťáky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní olympiáda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Škola nanečisto

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den s lesy ČR

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet do Losin

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Exkurze v Praze - 4. a 5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vlastivědná soutěž v Zábřehu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Puzzle o přestávkách

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Besídka ke Dni matek

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Den Země

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vystoupení bubeníka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Akce Ukliďme svět

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Divadlo Olomouc

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pasování prvňáčků na čtenáře

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Noc s Andersenem

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výstava výtvarných prací dětí v Zábřehu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Naše velikonoční výstava

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vynášení Morany

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Recitační soutěž

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Masopust

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zápis do 1. ročníku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pohádka ze starého mlýna

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výukový program Recyklace hrou

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoční nadílka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vánoční besídka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Adventní koncert

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikulášská nadílka ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vlastivědné muzeum Olomouc - 4. a 5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Advent ve škole

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výukový program na rozvoj finanční gramotnosti

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Větrníkový den na podporu slaných dětí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Slavnostní předávání slabikářů

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projektové vyučování ke Dni stromů

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Knihovna Zábřeh - beseda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výukový program Vítr v DDM Zábřeh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projekt Les ve škole - 3.-5. ročník

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dopravní hřiště

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zahájení školního roku a vítání prvňáčků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

V roce 2016 jsme od MŠMT získali dotaci 15 000 Kč z rozvojového programu 
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016.
Z dotace bylo hrazeno školení učitelky MŠ s názvem 
PODPORA PŘIROZENÉHO ROZVOJE ŘEČI DĚTÍ – PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ
PREVENCE v rozsahu 60 hodin,
dále byla pořízena dětská literatura, encyklopedie, leporela a deskové hry
podporující rozvoj řečových dovedností dětí MŠ. 

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Hoštejn Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823

Kontakty na zaměstnance a na externí odborníky najdete v oddílu Informace.
zs.hostejn@seznam.cz, ms.hostejn@seznam.cz