Etická výchova

05.09.2013 16:40
Základní i střední školy mohou do svého učebního plánu zařadit předmět ETICKÁ VÝCHOVA. V naší základní škole je předmět etická výchova vyučován od školního roku 2012/2013 ve 4. ročníku. Žáci 5. ročníku pak mohou pokračovat v etické výchově, která je vedena formou kroužku. Prvky etické výchovy jsme...
05.09.2013 18:59
V červnu 2014 měli další žáci 4. ročníku za sebou jeden rok výuky předmětu etická výchova, napsali o něm: Žáci o etické výchově 1 Žáci o etické výchově 2 Žáci o etické výchově 3 Žáci o etické výchově 4 Žáci o etické výchově 5 Žáci o etické výchově 6 Žáci o etické výchově 7 Žáci o etické výchově...
08.01.2014 07:15
ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PROJEKTU:  Naše škola získala v roce 2013 dotaci 78 000 Kč z rozvojového programu "Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách  a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013". Dotace je určena na vzdělávání pedagogických...

DOBRÁ TŘÍDA

Žáci 5. ročníku školního roku 2014/2015 sestavili v kroužku etické výchovy manuál, jak by měla vypadat dobrá školní třída:
 
Dobrá třída
 

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola

Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823
zs.hostejn@seznam.cz