Aktuality

29.12.2020 12:09
 Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.   Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,  • maximální počet osob u jednoho stolu je...
11.11.2020 20:47
Školní stravování od 18.11.2020 — Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. — Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, • maximální počet osob u jednoho...
12.07.2020 20:10
Školní jídelna je od 13.7.2020 do 21.8.2020 uzavřena. 
22.05.2020 16:15
OBĚDY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY Naše školní jídelna vaří pro cizí strávníky. Oběd za 63 Kč může odebírat kdokoliv, pokud si ho nejpozději den předem do 14:00 nahlásí na 603 353 823 a dohodne si způsob platby. Upřednostňujeme platbu inkasem. Odběrem oběda podpoříte naši školní jídelnu, která potřebuje...
07.05.2020 17:35
MOŽNOST PRONÁJMU ŠKOLNÍ JÍDELNY VEŘEJNOSTI JE AŽ DO ODVOLÁNÍ V SOUVISLOSTI S PREVENCÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZRUŠENA  . 
05.05.2020 08:49
Od pondělí 4.5. vaří školní jídelna pro cizí strávníky. Oběd za 63 Kč může odebírat kdokoliv, pokud si ho včas nahlásí na 603 353 823. Doporučujeme mít připravené dvě sady nádob na vyzvedávání obědů a při vyzvednutí oběda odevzdat prázdnou sadu. Obědy se budou vydávat od 10:30 do 11:00 u...
13.03.2020 11:11
Uzavření MŠ a ŠJ v Hoštejně od 16.3.2020

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola

Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823
zs.hostejn@seznam.cz