Mateřská škola

 

Mateřská škola Hoštejn je jednotřídní MŠ, kterou navštěvuje průměrně 20 – 25 dětí od 3 do 6 let.

Mateřská škola se nachází v malebné oblasti lesů, v údolí, kterým protékají řeky Moravská Sázava a Březná. Tato lokalita umožňuje našim dětem každodenní pobyt v přírodě.

Budova MŠ byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1978, jde o jednopatrovou budovu, kde se nachází mateřská škola, školní kuchyně s jídelnou pro ZŠ a soukromý byt.

V přízemí je umístěna šatna pro děti, kterou tvoří dvě vzájemně propojené místnosti. Z bývalých jeslí je dále v přízemí vybudována keramická dílna s vypalovací pecí. Keramickou dílnu využívají děti MŠ, žáci ZŠ v keramickém kroužku i veřejnost při keramických dílnách. Třída a herna mateřské školy se nachází v prvním poschodí. Jsou to velmi slunné, velké, esteticky zařízené místnosti. Třída slouží dětem také jako jídelna. Herna je rozdělena do několika hracích koutů pro děti (kadeřnictví, pokojíček, dřevěný domeček, hry s auty,…). Herna je určena také pro pohybové aktivity a denní rituály v komunikačním kruhu.

Na třídu navazuje sociální zařízení a ložnice. Každé dítě zde má své lehátko s povlečením. Odpolední odpočinek předškolních dětí probíhá na sponzorem nově zakoupených lehátkách v herně. V patře se dále nachází kancelář a šatna pro personál.

K budově přísluší prostorná a velmi pěkně vybavená zahrada. Děti zde mají možnost vyžití na dřevěných průlezkách, houpačkách, pískovišti, za příznivého počasí velmi rády využívají i malý bazén. K dispozici je zde dětem také trampolína. Součástí zahrady je i dřevěný zahradní altán, který chrání děti před přímým sluncem, ale může být využíván i za mírně deštivého počasí. Prostory zahrady vkusně doplňují okrasné dřeviny a stromy. 

Kolektiv mateřské školy tvoří dvě učitelky a školnice. Vzhledem k malému kolektivu mateřská škola navozuje přátelskou a domácí atmosféru a pomáhá tak dětem překonat odloučení od rodičů.

Vzdělávací činnost probíhá  podle školního vzdělávacího programu „Toníkovo vesmírné dobrodružství“. Hlavním cílem, vytyčeným ve školním vzdělávacím programu MŠ je vytvořit dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde budou respektovány, což jim umožňuje chovat se a vyvíjet se zcela přirozeně.

Cílem vzdělávání v MŠ je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň mít schopnost se přizpůsobit životu v sociální komunitě.

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola

Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823
zs.hostejn@seznam.cz