Vážení rodiče, 
děláme vše pro to, aby byly děti v MŠ šťastné a spokojené. Toho můžeme dosáhnout jen vzájemnou důvěrou a vstřícností, proto, prosím, respektujte tato pravidla:

 • dítě předáváme učitelce osobně
 • nemocné dítě nedáváme do mateřské školy, bereme ohled na ostatní děti v kolektivu 
 • nepřítomnost dítěte odhlašujeme den předem, nejpozději však ten den do 7 hodin
 • scházíme se ve třídě do 8 hodin, aby děti měly dostatek prostoru pro hravé aktivity
 • mezi 8. a 10. hodinou pokud možno netelefonujeme
 • kdykoli chceme, můžeme dítě do třídy následovat
 • problémy, připomínky a své pocity řešíme s učitelkou bez přítomnosti dítěte
 • dáváme dětem takové oblečení, které mohou umazat
 • pyžama měníme dle potřeby, nejpozději však po 14 dnech
 • dbáme na to, aby dítě mělo denně kapesník
 • zásadně do MŠ dětem nedáváme žvýkačky a bonbóny
 • dětem vysvětlíme, že do MŠ se nenosí hračky z domova
 • děti si vyzvedáváme včas
 • dětem neslibujeme, co nemůžeme splnit
 • sledujeme informace o akcích MŠ (nástěnka v MŠ, web)
 • zúčastňujeme se třídních schůzek (asi 2 x za rok)
 • dbáme na přiměřenost v oblékání dle ročního období (léto – pokrývka hlavy, zima – rukavice, čepice, šála)
 • oznamujeme včas případný výskyt infekčního onemocnění (neštovice, apod…)

 

Organizace MŠ

 

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

Naše škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola

Jde o komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Program zahrnuje vzdělávací aktivity a zvyšuje kvalitu školního stravování - prostřednictvím programu Skutečně zdravá jídelna podniká kroky ke stálému zvyšování kvality nabízených pokrmů, které připravuje podle zásah zdravé výživy z čerstvých sezónních surovin od pěstitelů a chovatelů z regionu bez použití polotovarů a nevhodných aditiv. 

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823
zs.hostejn@seznam.cz