Aktuality

24.06.2019 20:41
Výše úplaty se od 1.9.2019 nemění, činí 200 Kč měsíčně, při nepřítomnosti dítěte ani jeden den v měsíci se částka na základě žádosti zákonných zástupců a rozhodnutí ředitelky školy snižuje na 100 Kč.  Rodiče, kteří pobírají dávky hmotné nouze, jsou od placení úplaty osvobozeni, jestliže tuto...
24.06.2019 20:33
Vzhledem k odhlášení dětí z docházky do mateřské školy během července a srpna bude mateřská škola od pondělí 1.7.2019 do pátku 30.8.2019 uzavřena. Nový školní rok začne v mateřské škole v pondělí 2.9.2019. Zákonní zástupci jsou za červenec a srpen 2019 osvobozeni od úplaty za předškolní...
07.05.2019 20:11
Z důvodu odhlášení dětí je mateřská škola 9.5. a 10.5. uzavřena. Školní jídelna v tyto dny pro cizí strávníky vaří. 
16.04.2019 12:54
Z důvodu odhlášení dětí ve čtvrtek 18.4.2019 bude MŠ uzavřena. V pátek 19.4. a v pondělí 22.4. je státní svátek. 
03.03.2019 22:12
29.01.2019 19:18
PROVOZ MŠ BUDE BĚHEM POLOLETNÍCH A JARNÍCH PRÁZDNIN Z DŮVODU ODHLÁŠENÍ DĚTÍ PŘERUŠEN: POLOLETNÍ PRÁZDNINY - 1.2.2019 JARNÍ PRÁZDNINY - 11.3.-.15.3.2019
10.12.2018 11:42
  VÁŽENÍ RODIČE, OD PONDĚLÍ 24.12. 2018 DO PÁTKU 4.1.2018 BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA. V TUTO DOBU BUDE UZAVŘENA I ŠKOLNÍ JÍDELNA. PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE 2019.        
26.10.2018 17:52
Z důvodu odhlášení dětí z docházky bude mateřská škola v pondělí 29.10. a v úterý 30.10. 2018 uzavřena. 
20.05.2018 18:36
POZVÁNKA: ŠKOLA NANEČISTO 2018
22.04.2018 20:51
Vážení rodiče, mateřská škola bude vzhledem k rekonstrukci sanitárního zařízení v MŠ a rekonstrukci školní jídelny od pátku 22.6. uzavřena. Ve čtvrtek 21.6. bude mateřská škola otevřena jen do 14,30 hod. Školní jídelna vaří naposledy v úterý 26.6. MŠ bude opět v provozu od pondělí 20.8.,...
1 | 2 >>

Za aktivity v oblasti etické výchovy získala naše škola titul ETICKÁ ŠKOLA. 

V roce 2016 jsme od MŠMT získali dotaci 15 000 Kč z rozvojového programu 
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016.
Z dotace bylo hrazeno školení učitelky MŠ s názvem 
PODPORA PŘIROZENÉHO ROZVOJE ŘEČI DĚTÍ – PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ
PREVENCE v rozsahu 60 hodin,
dále byla pořízena dětská literatura, encyklopedie, leporela a deskové hry
podporující rozvoj řečových dovedností dětí MŠ. 

Z Ministerstva živostního prostředí jsme v letech 2012 - 2013 čerpali dotaci 65 000 Kč na projekt Zahrada všemi smysly aneb miniarboretum pro všechny. 

 

Naše škola byla v letech 2011-2013 zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci projektu jsme vyčerpali částku 441488 Kč. Finanční prostředky byly podle schváleného účelu použity na tyto aktivity: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků,  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Škola byla vybavena novou ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, počítače), bylo zakoupeno mnoho učebních pomůcek a hrazeno další vzdělávání učitelek. V rámci projektu zpracovaly učitelky 264 digitálních učebních materiálů, které jsou používány ve výuce ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL, HV. 

                                                                                                                         

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Hoštejn Hoštejn 16 789 01 Zábřeh
IČO: 70989338
DIČ: CZ70989338
č. účtu: 86-7471700267/0100
ID schránky: ixmmdpr
TELEFON ZŠ: 583 443 135,
736 223 039
TELEFON MŠ: 739 815 048
TELEFON ŠJ: 603 353 823

Kontakty na zaměstnance a na externí odborníky najdete v oddílu Informace.
zs.hostejn@seznam.cz, ms.hostejn@seznam.cz